Συνεδρίαση ΔΣ – Admin board meeting

Ηταν Παρόν: Δήμητρα Δράκου, Κλειώ Καλεμκέρη, Δημήτρης Μερεμέτης, Μαρτίνα Μπλέρ, Νικόλας Στεφάνου και Νίκος Σαραντινίδης
Επόμενη συνεδρίαση ΔΣ: Θα οριστεί τηλεφωνικός

I. Κουμπαράδες, Φυλλάδια και Σταντ εντύπων
Θα κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια ανεύρεσης κουμπαράδων στην Ελληνική αγορά (Plaisio, ..). Αν δεν βρεθούν θα αναγκαστούμε να παραγγείλουμε από την www.Fundraisingsupplies.co.uk – Μεγάλη Βρετανία- Προσπάθεια θα γίνει από τον Νίκο για οικονομικότερος τρόπος μεταφοράς από τα ενδεδειγμένα 120€.
Το φυλλάδιο θα τυπωθεί σε διχρωμία από το «Τυπογραφείο». Τα σταντ να παραγγελθούν από το Plaisio από τον Δημήτρη.
Τα αυτοκόλλητα θα τυπωθούν και πάλη μάλλον στο laser-printer του Parosweb.

Πρέπει κουμπαράδες και φυλλάδια να είναι έτυμα το γρηγορότερο δυνατών.
Έπειτα θα οριστούν υπεύθυνοι τοποθεσιών.

IΙ. Επισκέψεις αρχηγών φορείς που σχετίζονται με την προστασία των ζώων και άλλο lobbying.
Επισκέψεις θα προετοιμαστούν από τους: Δ. Δράκου, Δ. Μερεμέτη, Ν. Σαραντινίδη και Ν. Στεφάνου. Θα γίνει σχετική επικοινωνία μεταξύ τους για να οριστεί ό στόχος της κάθε επίσκεψης, τα θέματα συζητήσεως και να κανονιστεί ραντεβού.
Ο γενικός στόχος αυτών των επισκέψεων είναι αφετέρου εθιμοτυπική άλλα και ουσιαστική αφού θα ενημερώσουμε ότι ό σύλλογος θα προβεί σε ότι του είναι δυνατών για την αναλάβει των καθηκόντων τους από κάθε φορέα.
Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθεί με:
την Αστυνομία- περισσότερη βαρύτητα στις καταγγελίες που αφορούν σκληρότητα στα ζώα
τους αγροτικούς Κτηνίατρος και το Επαρχείο: -παράνομα εκτροφεία και pet shops
το Δημαρχείο: κλινική στειρώσεων με χώρος ανάρρωσης-προσωρινής κράτησης

Περαιτέρω lobbying πρέπει να γίνει με την δημιουργία σχέσεων με εκλεγμένους συμβούλους που είναι ευαισθητοποιημένοι με θέματα ευημερίας των ζώων.

Προτάθηκε επίσης η δημιουργία ερωτηματολόγιου προς τους υποψηφίους των Κυκλάδων με ερωτήσεις δεσμευτικές προς θέματα φιλοζωίας. Το ερωτηματολόγιου θα συγκροτηθεί από τους Δ. Μερεμέτη και Ν. Στεφάνου

IΙΙ. Blog του συλλόγου
Αποφασίστηκε η διατήρηση blog του PAWS για την καταγραφή των καθημερινών γεγονότων/συμβάντων. Ο Ν. Στεφάνου και η M. Blair θα αναλάβουν το project.

IV. Οικονομικά της B. Burki
Εκφράστηκε από την Δ. Δράκου η απορία της για μια αντίληψη που παρουσιάζει την B Burki ως παρακινημένη από το οικονομικό όφελος που θα είχε από τις επιχειρήσεις «επανασπίτωσης».
Επειδή η φήμη του συλλόγου είναι άμεσα διασυνδεμένη με αυτήν της B. Burki, συμφωνήθηκε ότι είναι επείγων για λόγους διαφάνειας να συγχωνευτούν οι λογαριασμοί της BB με αυτούς του συλλόγου. Αυτό πρέπει να γίνει σύντομα, μαζί με την έναρξη νέας σχέσης με την BB όπου θα πληρώνετε από τον σύλλογο για της υπηρεσίες της.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.