Archive for May, 2007

Τι είναι η PAWS? – What is PAWS?

Monday, May 28th, 2007

English follows bellow

Η PAWS είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται με την πρόνοια των αδέσποτων, των κατοικίδιων και των οικόσιτων ζώων στην Πάρο.
Οι κύριοι στόχοι της είναι η προώθηση της στείρωσης σαν το αποτελεσματικό μέτρο κατά του υπερπληθυσμού των ανεπιθύμητων ζώων, και η ενημέρωση των ιδιοκτητών ζώων σχετικά με τις ευθύνες που συνεπάγονται με αυτή την ιδιότητα τους.
Αφού τα κατάλληλα σπίτια για κατοικίδια είναι παρά πολύ λιγότερα από τον αριθμό των ανεπιθύμητων ζώων, η PAWS υποστηρίζει ένα επιτυχημένο πρόγραμμα επανα-στέγασης στο εξωτερικό που ανακουφίζει τον υπερπληθυσμό των αδέσποτων.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια εκατοντάδες σκυλιά και γάτες έχουν εμβολιαστεί, πολλά έχουν στειρωθεί και παραπάνω από 500 σκυλιά βρήκαν καινούρια σπίτια στο εξωτερικό, ειδικότερα στην Γερμανία, με την βοήθεια της PAWS.

Η PAWS προσφέρει επίσης τροφή στα αδέσποτα τον χειμώνα και συμβουλές και βοήθεια σε άτομα που έχουν βρει
άρρωστα, χτυπημένα ή εγκαταλελειμμένα ζώα. Κάνει ό,τι μπορεί για να τους προσφέρει προσωρινή στέγη ή να βοηθήσει αυτούς που τα βρήκαν να τα πάρουν μαζί τους όταν το επιθυμούν.

__________________________________________________________

Σύλλογος Προστασίας Ζώον – ΠΑΡΟΣ, αναγνωρισμένο με την υπ’ αριθμ. 95EM/1999 απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Σύρου και καταχωρημένο στα βιβλία του Πρωτοδικείου Σύρου με αρ. 889

English

PAWS is a non-profit organization committed to the welfare of stray animals and animals under human care. It’s primary objectives are the promotion of sterilization as an effective measure against overpopulation of strays, and the education of animal owners regarding their responsibilities as carers of dogs and cats. Due to the saturation of the island’s suitable animal homes, PAWS supports an international rehoming programme which has proved very successful during recent years in keeping the numbers of unwanted animals relatively low.

Other activities include the sterilization and winter feeding of the stray population. PAWS can offer advice to visitors who have found a sick, injured or abandoned animal and can help them take it home if they wish or find temporary shelter.

In the past four years hundreds of dogs and cats have been vaccinated, numerous animals were sterilized and over 300 animals have found new homes abroad with PAWS help.

Συνεδρίαση ΔΣ – Admin board meeting

Sunday, May 27th, 2007

Ηταν Παρόν: Δήμητρα Δράκου, Κλειώ Καλεμκέρη, Δημήτρης Μερεμέτης, Μαρτίνα Μπλέρ, Νικόλας Στεφάνου και Νίκος Σαραντινίδης
Επόμενη συνεδρίαση ΔΣ: Θα οριστεί τηλεφωνικός

I. Κουμπαράδες, Φυλλάδια και Σταντ εντύπων
Θα κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια ανεύρεσης κουμπαράδων στην Ελληνική αγορά (Plaisio, ..). Αν δεν βρεθούν θα αναγκαστούμε να παραγγείλουμε από την www.Fundraisingsupplies.co.uk – Μεγάλη Βρετανία- Προσπάθεια θα γίνει από τον Νίκο για οικονομικότερος τρόπος μεταφοράς από τα ενδεδειγμένα 120€.
Το φυλλάδιο θα τυπωθεί σε διχρωμία από το «Τυπογραφείο». Τα σταντ να παραγγελθούν από το Plaisio από τον Δημήτρη.
Τα αυτοκόλλητα θα τυπωθούν και πάλη μάλλον στο laser-printer του Parosweb.

Πρέπει κουμπαράδες και φυλλάδια να είναι έτυμα το γρηγορότερο δυνατών.
Έπειτα θα οριστούν υπεύθυνοι τοποθεσιών.

IΙ. Επισκέψεις αρχηγών φορείς που σχετίζονται με την προστασία των ζώων και άλλο lobbying.
Επισκέψεις θα προετοιμαστούν από τους: Δ. Δράκου, Δ. Μερεμέτη, Ν. Σαραντινίδη και Ν. Στεφάνου. Θα γίνει σχετική επικοινωνία μεταξύ τους για να οριστεί ό στόχος της κάθε επίσκεψης, τα θέματα συζητήσεως και να κανονιστεί ραντεβού.
Ο γενικός στόχος αυτών των επισκέψεων είναι αφετέρου εθιμοτυπική άλλα και ουσιαστική αφού θα ενημερώσουμε ότι ό σύλλογος θα προβεί σε ότι του είναι δυνατών για την αναλάβει των καθηκόντων τους από κάθε φορέα.
Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθεί με:
την Αστυνομία- περισσότερη βαρύτητα στις καταγγελίες που αφορούν σκληρότητα στα ζώα
τους αγροτικούς Κτηνίατρος και το Επαρχείο: -παράνομα εκτροφεία και pet shops
το Δημαρχείο: κλινική στειρώσεων με χώρος ανάρρωσης-προσωρινής κράτησης

Περαιτέρω lobbying πρέπει να γίνει με την δημιουργία σχέσεων με εκλεγμένους συμβούλους που είναι ευαισθητοποιημένοι με θέματα ευημερίας των ζώων.

Προτάθηκε επίσης η δημιουργία ερωτηματολόγιου προς τους υποψηφίους των Κυκλάδων με ερωτήσεις δεσμευτικές προς θέματα φιλοζωίας. Το ερωτηματολόγιου θα συγκροτηθεί από τους Δ. Μερεμέτη και Ν. Στεφάνου

IΙΙ. Blog του συλλόγου
Αποφασίστηκε η διατήρηση blog του PAWS για την καταγραφή των καθημερινών γεγονότων/συμβάντων. Ο Ν. Στεφάνου και η M. Blair θα αναλάβουν το project.

IV. Οικονομικά της B. Burki
Εκφράστηκε από την Δ. Δράκου η απορία της για μια αντίληψη που παρουσιάζει την B Burki ως παρακινημένη από το οικονομικό όφελος που θα είχε από τις επιχειρήσεις «επανασπίτωσης».
Επειδή η φήμη του συλλόγου είναι άμεσα διασυνδεμένη με αυτήν της B. Burki, συμφωνήθηκε ότι είναι επείγων για λόγους διαφάνειας να συγχωνευτούν οι λογαριασμοί της BB με αυτούς του συλλόγου. Αυτό πρέπει να γίνει σύντομα, μαζί με την έναρξη νέας σχέσης με την BB όπου θα πληρώνετε από τον σύλλογο για της υπηρεσίες της.

Stray in Isterni

Sunday, May 27th, 2007

Mr M. lives abroad and has a villa in Isterni. A young female dog decided that this was certainly a proper home for her and moved-in! Mr M. cannot take the responsibility of a dog and would like PAWS to find a suitable home for her. He can keep her temporarily, the latest until the end of the summer.

Injured kitten on the road

Sunday, May 27th, 2007

Case:
D.E. rescued an injured kitten from the road, near Naoussa, and took it to the vet. It was badly injured but in a recoverable situation according to the vet. D.E. was leaving the Island the next day and needed badly to find someone to help the cat to recover.

Answer (by Nicolas):
I explained that there was no place on Paros to offer temporary shelter to a cat but that I was going to try to find someone able to do that.

Currently:
Martina accepted to take care of the cat and D.E. left the Island with peace in his mind.

Abandoned puppy

Friday, May 25th, 2007

Case:
C.&M. D. from the UK, spending holidays on Paros found in the area of Livadia a very young puppy that wouldn’t be able to survive by its own. They inquired the neighborhood but no one could help them: no mother, no owners could be found. They decided to take the puppy to their room and went to the police the next day. The police contacted PAWS for a solution.

Answer: (by Nicolas)
I went to the police and was positively surprised to fond a young officer that seemed pretty much motivated in trying to find a solution to the problem. It was not the usual unresponsive attitude of the police. I checked out with Barbara if she had currently space for one more puppy: she said yes and came to pick it half and hour later from my office. The British couple was amazed by so much humanity and efficiency: they said that they wouldn’t have expected this in the UK!

Currently:
The puppy is still at Barbara’s kennel waiting to be old enough to travel most probably to Germany to a caring family.

Car crushed a dog

Thursday, May 24th, 2007

Case:
P-N.B. saw a car smashing a dog he believes on purpose. He has a precise description of the driver and of the car, including the matriculation number. He reported the accident to the Naoussa police station but was left with the impression that the police was not going to further bother about that issue.

Answer (by Nicolas):
I told P-N.B. the same as LK: that we will follow-up with the police to make sure that animal welfare issues receive suitable leverage.

Spay cats

Thursday, May 24th, 2007

Case:
A.K. wants to help in spay-neuter cats in Krotiri. As she is a teacher, she asked for collection boxes and informative leaflets in order to raise funds in the schools.

Answer: (by Nicolas)
I told her that this is the kind of communication that we would love to have more often! I explained to her that there are no funds available currently for spay-neuter programs but she could benefit of the privileged price list negotiated with the veterinarian for stray cats. I offered of course to her full support for raising funds in the school and promised that PAWS will try hard to generate funds towards cats spay-neuter program.

Currently:
A.K. has taken appointment with the vet to spay one cat; she couldn’t afford to fix more but she’s looking forward to get a small financial support from the landlord of her house who has holidays rentals and is afraid that the overpopulation of cats might annoy his guests.

Bad neighbor

Monday, May 21st, 2007

Case:
L.K.’s neighbor (in the outskirts of Parikia on the way to Lefkes) is apparently a “killer”, one of those revolting “persons” who would regularly poison his neighborhood’s dogs in a so called attempt to protect his chicken, which otherwise he keeps unfenced with no consideration to the strict directives for the protection against avian flu. Many people in the neighborhood know that he is responsible for the odious death of several dogs. He now openly threatens L.K. to kill his dog! L.K. carried a complaint at the Parikia police station, then contacted us, fearing that the Police was going to dump the case.

Answer (by Nicolas):
I told LK that we will follow-up with the police to make sure that the unlawful neighbor is properly inquired and that everything is recorded in the police archives.

Currently:
The board of administration has decided on its last meeting to proceed to a series of visits to the head of all services directly or indirectly related to animal welfare. The aim of those visits is primarily to inform each of those services that PAWS will be expecting from them to fulfill their duties with assiduity whenever animal welfare issues are concerned. The concerned services are the following: Police, Municipality, Port Police, Hygiene service of the Prefecture and both the state and the private veterinaries.

Puppies

Monday, May 21st, 2007

Case:
A.A., a young woman from Drios called to inform about puppies being currently taken care by the “Luna Park”workers. She was worried as what will happen to the puppies after the departure of the Luna Park.

Answer (Nicolas):
I told her that we were going to check it out.

Currently
Me and Barbara were there the next day but couldn’t find any puppies

Συνεδρίαση ΔΣ

Sunday, May 20th, 2007

Παρόν: Δήμητρα Δράκου, Κλειώ Καλεμκέρη, Δημήτρης Μερεμέτης, Μαρτίνα Μπλέρ, Νικόλας Στεφάνου
Ψήφισαν τηλεφωνικός: Βίκυ Πρέστον-Μοσχούδη και Νίκος Σαραντινίδης
Επόμενη συνεδρίαση ΔΣ: Κυριακή 27 Μαΐου, στις 18:00, στο Parosweb

I. Συγκρότηση σε σώμα
Τα μέλη του PAWS που εξελέγησαν την 13 Μαΐου συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόλας Στεφάνου
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Μερεμέτης
Γραμματέας: Νίκος Σαραντινίδης
Ειδικός Γραμματέας: Μαρτίνα Μπλέρ
Ταμίας: Βίκυ Πρέστον-Μοσχούδη
Μέλη: Δήμητρα Δράκου
Γιάννης Θεοδωρίδης
Κλειώ Καλεμκέρη
Η εκλογή των μελών του ΔΣ ήταν ομόφωνη.

IΙ. Συζήτηση
Αποφασίστηκε να διατυπωθεί ένα φύλλο με τις θέσεις του συλλόγου σε διάφορα θέματα που τον αφορούν όπως και ένα φύλο πορείας για τα δυο επόμενα έτη.
Άλλα θέματα που θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση αφορούν:
– την τοποθέτηση κουμπαράδων σε φιλικά μαγαζιά και ξενοδοχεία
– μια πρωτοβουλία με στόχο τον περιορισμό της άθλιας συνήθειας του πετάγματος ζωντανών νεογέννητων στα σκουπίδια.